Chess Tournament Manager

Όροι Χρήσης

Εισαγωγικοί Όροι

Ο Ιστότοπος https://dx4.csd.auth.gr έχει ως στόχο την καλύτερη οργάνωση σκακιστικών οργανώσεων και τουρνουά. Κάθε τουρνουά, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχει θέσει ο δημιουργός, μπορεί να υποστηρίξει εγγραφές αθλητών με ή και χωρίς αριθμό μητρώου ΕΣΟ ή/και FIDE. Υποστηρίζεται επίσης η εγγραφή χρηστών στην ιστοσελίδα που προσφέρει διάφορες δυνατότητες όπως ενημέρωση για την εξέληξη του τουρνουά.

Εκτός από τις περιπτώσεις που αναγράφεται ξεκάθαρα κάτι διαφορετικό ισχύουν τα παρακάτω:

Η αναφορά στις λέξεις "Ιστότοπος" και "Ιστοσελίδα" αναφέρεται στην σελίδα https://dx4.csd.auth.gr και σε υποσελίδες της.

Κάθε αναφορά φύλου τύπου "ο", "του" περιλαμβάνει και του αντίστοιχου φύλου "η","της" αντίστοιχα.

Κάθε αναφορά σε χρήστη η επισκέπτη αναφέρεται σε χρήστη ή επισκέπτη του παρών ιστότοπου.

Ο επισκέπτης του ιστότοπου οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης. Η αποδοχή τους είναι απαραίτητη για οποιαδήποτε ενέργεια πραγματοποιήσει στον ιστότοπο. Σε περίπτωση μη αποδοχής των όρων, ο χρήστης οφείλει να αποχωρήσει από τον ιστότοπο.

Οι Όροι Χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας και των υποσέλιδων του.

Ο Ιστότοπος έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τις σελίδες της, συμπεριλαμβανομένου και των όρων χρήσης της χωρίς ειδοποίηση. Ο χρήστης οφείλει να ελέγχει τακτικά τους όρους χρήσης ώστε να είναι ενήμερος για τους τρέχοντες κανονισμούς.

Υποχρεώσεις χρηστών/επισκεπτών

Ο επισκέπτης οφείλει να είναι σύμφωνος με την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και να τηρεί τον Κώδικα Δεοντολογικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο όπως περιγράφεται μεταξύ άλλων παραδειγμάτων στο ακόλουθο link: Netiquette

Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε αθέμιτη ενέργεια και γενικά ενέργειες με σκοπό την ζημιά ή πρόκληση δυσλειτουργίας στον ιστότοπο.

Η ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες χωρίς όμως να φέρει ευθύνες προς το περιεχόμενο ή τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών.

Ο χρήστης οφείλει να έχει ενημερωμένο λογισμικό, να χρησιμοποιεί browser edge, chrome, firefox ή opera και να έχει πλήρως ενεργοποιημένα τα cookies, javascript και τα λοιπά λογισμικά που μπορεί να χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα.

Ο Ιστότοπος δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια προκληθεί από τον χρήστη λόγω της αδυναμίας συμμόρφωσής του με τους Όρους Χρήσης.

Ο Ιστότοπος έχει δικαίωμα να αποτρέπει την είσοδο χρηστών στην σελίδα που έχει κρίνει ότι παραβιάζουν τους όρους χρήσης.

Ο Ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί επαληθεύσεις τύπου reCAPTCHA οποιασδήποτε έκδοσης ώστε να αποφευχθούν τυχών αθέμιτες ενέργειες από κακόβουλα λογισμικά.

Προσωπικά Δεδομένα

Ο Χρήστης δεσμεύεται ότι θα διατηρεί ασφαλή τα προσωπικά του δεδομένα. Αυτό περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στα εξής: Χρήση ασφαλούς κωδικού πρόσβασης και αποφυγή κοινοποίησης προσωπικών δεδομένων προς τρίτα άτομα.

Ο Ιστότοπος καταβάλει προσπάθεια να κρατήσει τα δεδομένα των χρηστών ασφαλή. Παρόλα αυτά δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση διαρροής δεδομένων από επιθέσεις κακόβουλων χρηστών, δυσλειτουργία λογισμικού και λάθη κώδικα.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Το σύνολο του περιεχομένου του Ιστότοπου αποτελεί αντικείμενο προστατευόμενο από τον ν. 2121/1993 όπως ισχύει και τις λοιπές διατάξεις της πνευματικής ιδιοκτησίας του Εθνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, με εξαίρεση τα δικαιώματα τρίτων που αναγνωρίζονται ρητά.

Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, αποστολή, έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση, μετάφραση με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή κατά ένα τμήμα χωρίς την ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δικαιούχου.

Σε περίπτωση χρήσης αρθρογραφίας ή εν γένει κειμένων από κάποια άλλη πηγή, στο τέλος του παρατιθέμενου κειμένου αναγράφεται ρητά η πηγή προέλευσής του. Αν κάποιος θεωρήσει ότι προσβάλλονται δικαιώματα πνευματικής του ιδιοκτησίας από την παράθεση του κειμένου, οφείλει να γνωστοποιήσει άμεσα το γεγονός στον Ιστότοπο μέσω e-mail ή άλλων τρόπων που παρέχονται από τον Ιστότοπο.

Οι διαχειριστές του Ιστότοπου επιφυλάσσονται ρητά για κάθε νόμιμο δικαίωμά τους που θα απορρέει από οποιαδήποτε προσβολή του δικαιώματος των προστατευόμενων αντικειμένων πνευματικής ιδιοκτησίας που βρίσκονται ως περιεχόμενα στον Ιστότοπο.

Λογαριασμός Χρήστη

Οι επισκέπτες μπορούν να αποκτήσουν λογαριασμό χρήστη εφόσον αποδεχθούν τους όρους χρήσης και ολοκληρώσουν την διαδικασία εγγραφής.

Όλοι οι λογαριασμοί και το περιεχόμενό τους είναι ιδιοκτησία του ιστοχώρου και όχι των χρηστών.

Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που κοινοποιούν στον ιστοχώρο.

Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει κάποιον λογαριασμό χρήστη για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς ειδοποίηση.

Cookies

Η ιστοσελίδα έχει δικαίωμα αποθήκευσης όλων των τύπων cookies στον υπολογιστή του χρήστη.

Τα cookies της ιστοσελίδας εξυπηρετούν ποικίλους σκοπούς που μεταξύ των άλλων περιλαμβάνουν λειτουργίες της ιστοσελίδας και διαφημίσεις.

Η διάρκεια ισχύς των cookies ποικίλει αλλά δεν υπάρχει ανώτατο όριο.

Η πληροφορία των cookies δεν διαδίδεται σε τρίτες ιστοσελίδες εκτός από τις περιπτώσεις που αυτό είναι απαραίτητο, όπως στα διαφημιστικά cookies.

Ο χρήστης μπορεί να απενεργοποιήσει την δυνατότητα αποθήκευσης cookies μέσω των ρυθμίσεων του λογισμικού browser που χρησιμοποιεί. Η Ιστοσελίδα δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχών δυσλειτουργίες ή συνέπιες αυτών που μπορεί να προκληθούν από την ενέργεια αυτή.

Αν ο χρήστης δεν συμφωνεί με την πολιτική των cookies οφείλει να αποχωρήσει από τον ιστότοπο.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Η προκείμενη σύμβαση χρήσης διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο καθώς και τις διεθνείς συμβάσεις που έχουν ενσωματώσει ως και τις λοιπές διεθνείς διατάξεις.

Αν κάποια από τις ανωτέρω διατάξεις κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη δεν θίγει σε καμία περίπτωση την ισχύ των λοιπών διατάξεων που θα εξακολουθούν σε κάθε περίπτωση να παραμένουν σε ισχύ.